Hallo beste bezoeker Als je dit leest betekent het dat je nog niet bent geregistreerd, er zijn toch een aantal voordelen door te registreren in onze vriendenclub, je kan er vele vragen stellen over uw project, je kan je foto's op het forum plaatsen en tonen, en er is een live chat functie, en nog vele meer mooie dingen om te zien. Registreer vlug, het is gratis :) Click here Onmiddellijk na registratie krijg je van het forum een E-mail om je registratie te activeren, vergeet dus niet je mail te bekijken. Ons forum is een actief forum, dus mensen die 7 dagen na registratie nog geen post naast hun naam hebben, worden terug delete, we doen een ledenstop als we 700 actieve leden hebben, we zitten op 450 ongeveer. Mvg
Basis regels voor het forum
Weergegeven resultaten: 1 t/m 1 van 1

Discussie: Basis regels voor het forum

 1. #1

  Exclamation Basis regels voor het forum

  Lid worden:
  Iedereen, ouder dan 13 jaar, is welkom op dit forum. Er wordt echter met drang gevraagd om u aan de regels te houden die hieronder zijn neergeschreven. Wanneer u dit niet doet kan dit resulteren in eerst een tijdelijke, en indien nodig, volledige ban van het forum. Kinderen jonger dan 13 jaar oud, kunnen lid worden van ons forum enkel en alleen als er toestemming is gegeven van de ouders. Om verdere instructies hierover te verkrijgen kun je contact nemen met 1 van de administratoren via mail op info@modelbouwen.be

  Als iemand eenmaal een account op ons forum heeft bekomen, zullen wij, het beheer, dit account niet meer deleten op vraag van het forum-lid, alleen als een lid inactief is, of zich niet gedraagt zoals de regels hier beschrijven, kan het lid gedeletet en/of zelfs gebannen worden.
  De topics die het verwijderde/gebannen lid heeft staan, worden ook niet meer verwijderd, enkel als het beheer vind dat het geen meerwaarde tot het forum brengt zullen deze topics worden verwijderd, anders blijven deze staan met of zonder uw nick naam erbij, dus lees dit goed!
  Topic's mogen niet zomaar verwijderd worden door de leden zelf. Die blijven gewoon staan, ook bij niet meer actieve leden.

  De forumleiding behoudt het recht om elk bericht of topic aan te passen of te verwijderen.


  Voorstellen:
  Omdat wij op het forum graag elkaar willen leren kennen, vinden wij het een noodzaak om je als nieuw lid voor te stellen.
  Dit kan je in dit topic doen.
  Na je te hebben voorgesteld ben je vrij om het forum verder te gebruiken. Indien je jezelf niet hebt voorgesteld, is de kans groot dat je gestarte topics op slot worden gezet tot je je hebt voorgesteld.

  Forum-etiquette:
  1/ Wanneer je iets wil illustreren of aangeven dat in feite afkomstig is van een derde persoon, gelieve de bron dan op zijn minst te willen vermelden in het betreffende artikel. Wanneer dit mogelijk is, gelieve dan ook toestemming van deze persoon te vragen of hij akkoord gaat met de publicatie ervan hier. Modelbouw@BE behoudt zich het recht om het betreffende stukje te verwijderen, wanneer er klachten van derden binnenkomen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het neerzetten van het betreffende stukje, maar verwijzen hiervoor naar de schrijver ervan.

  2/ Ronselen van leden voor andere fora is NIET toegelaten. Niet per pb, niet met doorverwijs-links!!

  Actief op het forum
  Actieve leden

  Regelmatig doen wij een opkuis van de niet-actieve leden. Hieronder staat een overzicht met wat u moet doen om actief te blijven :

  Berichten Actie te ondernemen
  0-1 Binnen de 7 dagen je voorstellen in het voorstellen gedeelte
  1-100 1x/3 maand reageren
  100-250 1x/6 maand reageren
  250-500 1x/6 maand inloggen
  500-1000 1x/1 jaar inloggen
  1000-5000 1x/2 jaar inloggen
  5000 + virtueel onmogelijk om verwijdert te worden door inactiviteit....
  V.I.P 1x/ 1 jaar inloggen  NOTE
  "Als u lange tijd niet actief op het forum kan zijn, kan u dit melden aan de forum-leiding. Uw account wordt dan bewaard tijdens een opkuis van het forum."  Spam:
  Dit forum is bedoeld voor de hobbyist. Dit betekent dat commerciële boodschappen hier niet aan de orde zijn indien deze in de vorm van een of andere soort reclameboodschap gegoten zijn. Een doorverwijzing voor een probleem van een hobbyist kan wel. Mensen die hier komen hun producten aanbieden worden vriendelijk verzocht dit niet te doen. Zij zijn wel welkom om een oplossing aan te bieden voor een gesteld probleem.

  Marktplaats:
  Hier kunnen jullie zaken die je zoekt, wilt verkopen of tips van op een marktplaats/veiling neerzetten. Let wel: gebruikers MOETEN minstens 20 berichtjes hebben nagelaten alvorens we toelaten dat hun nieuwe draadje in dit gedeelte zichtbaar wordt. Waarom, denkt u? Om te verhinderen dat er mensen al geruime tijd lid zijn van het forum, nooit iets gepost hebben en dan hun eigen waar willen aanprijzen. Deze mensen kunnen we missen. Ze moeten hun waar maar via andere kanalen gaan slijten.

  Regels van de marktplaats :

  1. De vraagprijs van het te verkopen artikel moet vermeld worden.
  2. Maak gebruik van de prefix die bij uw topic hoort.
  3. Van elk aangeboden artikel moet er een foto zijn (Per artikel maximum 2 foto's van max 100kb)

  Regels voor groepsaankoop

  omdat groepsaankopen een makkelijke manier kan zijn om een eventuele korting te bekomen of om vb de verzendingskosten te drukken hebben we besloten om dit gegeven vanaf nu toe te laten op het forum.

  Groepsaankopen mogen opgestart worden mits in acht nemen van onderstaande regels:

  1. er moet duidelijk bij vermeld worden dat het om een groepsaankoop gaat
  2. er moet bij vermeld worden waar deze groepsaankoop doorgaat.
  3. er moet duidelijk vermeld worden hoe de betaling zal geregeld worden (voorafbetaling, bij levering)
  4. er moet voor gezorgd worden dat iedereen die deelneemt recht heeft op dezelfde garantievoorwaarden, er moet duidelijk vermeld worden hoe dit wordt geregeld (via de starter of elk apart bij de fabrikant/shop)
  5. het is wenselijk om de shophouder op de hoogte te stellen van een groepsaankoop die zal gebeuren bij hem teneinde een duidelijke afspraak te kunnen maken omtrent o.a. garantie en eventuele kortingen
  6. De starter van de groepsaankoop mag onder geen enkel beding winst maken op de groepsaankoop, dit gegeven moet te alle tijden kunnen gecontroleerd worden door het beheer en andere leden die zich in de groepsaankoop hebben verbonden.
  7. eventuele bijkomende kosten worden dus ook eerlijk verdeeld onder de deelnemende leden (douane, verzending)
  8. Het beheer is niet verantwoordelijk voor geschillen die voortvloeien uit een groepsaankoop maar zal zich wel opstellen als bemiddelaar in geval van..


  Berichten met te koop aangeboden artikels/sets worden na 3 maanden verwijderd.

  De forum-leiding heeft het recht om aanbiedingen aan te passen en te verwijderen.


  OPGEPAST: Berichten met te koop aangeboden artikels/sets worden na 3 maanden verwijderd.


  Sponsoren en doneren:
  Ieder mens met gezond verstand, begrijpt dat een forum geld kost (webhost, software, update's,...). Indien u ons wilt helpen met een financiële bijdrage gaan we u uiteraard niet tegenhouden en hebt u 2 mogelijkheden:
  - als hobbyist doet u een donatie naar eigen goeddunken. U krijgt dan de status V.I.P. voor 1 jaar.
  - als zelfstandige doet u een bijdrage en kunt u als sponsor vernoemt worden. Deze sponsoren mogen uiteraard wel reclame maken voor hun waren in een specifiek, afzonderlijk sponsorgedeelte. Neem contact met sponsor@modelbouwen.be voor verdere info en afspraken.

  Foto's hier neerzetten:
  Foto's kunnen hier geplaatst worden, maar houdt u aan enkele regeltjes hiervoor.
  - respecteer in de eerste plaats de regel over Forum-etiquette.
  - foto's mogen maximum op een formaat van 800x600 pixels hier neergezet worden.
  - het maximum 'gewicht' van een foto mag de 100 kb niet overschrijden.
  - GEEN foto's die te maken hebben met sex of porno.
  - Het forum kan onmogelijk aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken tegen het auteursrecht van foto's hier geplaatst. De plaatser van de foto is altijd de verantwoordelijke hiervoor.
  -[/COLOR]Wij als forum behouden steeds het recht om de foto's te bewaren of te verwijderen. Enkel als we een foto willen bewerken (uitgezonderd vergroten/ verkleinen, en aanpassingen aan de dpi) moeten we daarvoor toestemming van de eigenaar vragen. Concreet betekent dit ook dat, wanneer een lid (vrijwillig of onvrijwillig) het forum verlaat als lid, het forum het recht blijft behouden de foto's die hier neergezet zijn, te blijven gebruiken zonder verdere discussie rond deze foto's
  - Indien een derde een foto gebruikt (plaatsen elders, bewerken,...) die hier neergezet is op ons forum, maar dit doet ZONDER de eigenaar van de foto te vragen of dit mag, kan het forum niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze actie.
  - Als iemand een link van een bestaande foto op ons forum plaatst, MOET de bron erbij vermeld worden. Als dat niet het geval is, kan de eigenaar van de foto een klacht indienen. Niet tegen ons forum, maar wel tegen de plaatser.

  Onregelmatigheden: Merkt u als gebruiker onregelmatigheden of zaken die niet door de beugel kunnen, dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan 1 van de moderatoren. Deze moeten dan gepast ingrijpen.
  De forum-leiding heeft ook het recht om leden te berispen of van het forum te weren.
  Bij herhaalde vaststellingen van eenzelfde gebruiker, zal deze eerst officieus aangepakt worden, indien dit later nog nodig blijkt, zal het officieel gebeuren. In het geval dat de verwittigingen niks uithalen zal dit als gevolg hebben dat de betreffende gebruiker eerst tijdelijk, maar indien nodig, volledig zal verbannen worden van het forum.

  Wat hoort hier niet?:
  Ondanks dat dit een forum is waar iedereen hier zijn/haar realisaties/mening mag posten, is het niet toegestaan om religieuze en/of politieke meningen naar voor te brengen op het forum. Ook racistische uitspraken horen hier niet thuis op het forum. Leden die dit toch doen zullen aangesproken worden, en eventueel een berisping krijgen.
  Religie en politiek horen op andere fora, niet op dit hobby-forum.

  On-topic:
  Houdt u aan de topic waarin u bezig bent. We kunnen wel eens uit de band springen met een antwoord, maar het gaat in de eerste plaats om de topic zelf. Topic-vervuiling kunnen we missen, want dit geeft aanleiding tot andere zaken. Indien je echt wilt, gebruik dan een prive-bericht of start een eigen draadje om los te lopen van het originele. De moderatoren hebben opdracht gekregen hier nauw op te letten. Het Beheer houdt het recht om berichten aan te passen of te verwijderen als zij dit noodzakelijk achten.

  Handtekening/signature:
  Uw handtekening is in principe vrij te kiezen. Zelfs een afbeelding kunt u erin verwerken. Uw handtekening mag niet groter (hoger) zijn dan de combinatie van uw gebruikersnaam, titel, medailles, avatar, registratie-datum en het aantal berichten. Deze combinatie vind u links bovenaan elk bericht.

  Kritiek:
  Men moet er rekening mee houden dat men door het plaatsen van een verslag, een foto e.d. zich volledig openstelt voor het krijgen van kritiek. Dit kan zowel positief als negatief zijn.
  Negatieve kritieken die niets constructief aan het forum, hetzij aan het onderwerp op zich bijdragen, en enkel en alleen bedoelt zijn om het afkraken van een collega-modelbouwer te bewerkstelligen, zullen door de forumleiding - en dit in naam van administratoren en moderatoren - onherroepelijk worden verwijderd.
  De schrijver van deze zal dan ook door de forumleiding hiervan op de hoogte worden gebracht en worden verzocht zich aan de etiquette te houden.
  Eventuele geschillen tussen de forumleden dienen dan ook via een persoonlijk bericht (pb) aan elkaar te worden medegedeeld en mogen niet openbaar op het forum worden gegooid. Privézaken hebben nu eenmaal niets met onze hobby te maken.
  Bij herhaaldelijk overtreden van deze punten zal het desbetreffende lid eerst van de forumleiding een waarschuwing krijgen. Indien er dan nog geen sprake is van enige goodwill dan kan het lid tijdelijk of zelfs voor altijd een ban krijgen. Dit uiteraard met het gevolg dat het forum niet langer voor hem/ haar open staat."

  Voertaal:
  De voertaal op dit forum is in de eerste plaats het Nederlands. Uiteraard zijn anderstaligen ook welkom op ons forum, maar dan graag de voertaal in het Engels. M.a.w. iemand stelt een vraag in het Engels, daarop wordt hier dan ook geantwoord in het Engels. Let er wel op dat men "deftige taal" spreekt en geen MSN- pf SMS-taal, die voor mensen die daar niet mee bezig zijn, totaal onverstaanbaar is.

  Privé berichten:
  Mensen die privé berichten sturen naar elkaar is leuk, maar hier mag niet zonder toestemming van de tegenpartij privé berichten openbaar worden gemaakt, dus als iemand een stukje van tekst of de complete tekst wil tonen die uit een privé bericht komt aan iedereen, zal de toestemming van de persoon nodig hebben om het te plaatsen.
  Het forum zal niet instaan voor eventuele conflicten hieromtrent.
  Als misbruik gemaakt word van privé berichten kan de persoon een Moderator of Admin contacteren.

  De forum leiding: Admins, Moderatoren, Super Moderatoren + beheerder zullen niet instaan voor mentale of fysische schade.

  Om je verder op weg te helpen op dit forum, hier enkele links:

  -- Hoe foto's uploaden -- Huisregels -- Afgewerkte projecten posten -- Spammen en ongewenste reclame


  Het admin-team.
  Laatst gewijzigd door Beyond; 09-05-18 om 19:38

Publiceer dit draadje en maak Modelbouw@BE bekend op:

Publiceer dit draadje en maak Modelbouw@BE bekend op:

Regels voor berichten

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag niet reageren op berichten
 • Je mag geen bijlagen versturen
 • Je mag niet je berichten bewerken
 •